Rõõmsa hobuse ja ratsaniku heaks!

Minu ostukorv 0 Tooted: 0,00 €

Kehtivus. Käesolevad tingimused kehtivad Hoveco OÜ internetileheküljelt www.horse24.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele.

Lepingu jõustumine. Poolte vahel loetakse tellimuse alusel ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes sõlmituks Hoveco OÜ poolse nõustumisega. Hoveco OÜ loetakse tellimusega nõustunuks hetkest, kui ta saadab Ostjale tellimuse kinnituse, hiljemalt aga tellitud kauba üleandmisega tellijale.

Omand. Kuni kauba eest täieliku tasumiseni on kaup Hoveco OÜ omand.

Nõuete pantimine. Hoveco OÜ-l on õigus loovutada ja pantida Ostjaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele. Hoveco OÜ-l on õigus nõuda Ostjalt Ostjapoolsete maksetega viivitamisel sisse ka Ostjaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevate nõuete sissenõudmisega kaasnevad kulud, sealhulgas kulud õigusabile ning inkassoteenusele.